Školy > Zoznam okresov > okres Žilina > Šuja > Špec. základná škola, Šuja 54...

Špec. základná škola, Šuja, Šuja 54

Druh školy: Špeciálna základná škola
Názov: Špec. základná škola
Mesto/Obec: Šuja (okres Žilina)
Adresa: Šuja 54, 01501 Šuja
Telefón: 041 / 5424763
041 / 5424763
041 / 5424764
FAX: 041 / 5424763
E-mail: szs.suja@gmail.com
Zriaďovateľ: Krajský školský úrad
Jazyk: Slovenský
Počet žiakov: 15